Czy możemy trzymać paliwo w specjalistycznych zbiornikach? Z jakiego rodzaju wiąże się to regulacjami?

Czasem zjawiają się wątpliwości takiego rodzaju, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, jaki jest stosowany na potrzeby własne danego podmiotu? Jak prawnie prezentuje się taka sytuacja?

paliwo

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszym kryterium, jaki odróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo który jest wykorzystywany dla potrzeb własnych, jest sprzedaż paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, który nabył już paliwo, czyli posiada fakturę i trzyma je w magazynie w zbiorniku w celu tankowania własnych samochodów rzeczywiście nie jest przedsiębiorcą, który prowadzi stację paliw według definicji Ministra Gospodarki. Najistotniejsze dokumenty w tym zakresie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w dziedzinie warunków technicznych, jakie muszą spełniać bazy i stacje paliw płynnych.

Zgodnie z definicją, która jest w tej ustawie, stacja paliw to obiekt budowlany, w skład jakiego wchodzić mogą budynki, podziemne zbiorniki magazynowe (Linde – naprawy wózków widłowych) paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego a także instalacje technologiczne ,wśród których wyróżnić możemy zwłaszcza te do załadunku paliw płynnych.

kanister

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Zbiornik naziemny wykorzystywany dla potrzeb zakładu nie jest stacją paliw, to zdecydowanie podkreśla Ministerstwo. Jednak, tego rodzaju zbiornik paliwa, jaki jest wykorzystywany dla potrzeb własnych podlega technicznemu dozorowi. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi wypełniać rygorystycznych wymagań, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo, prowadzące stację paliw, lecz powinno stosować się do konkretnych przepisów, żeby zachować bezpieczeństwo. takie sytuacje występują też często, kiedy jakaś firma posiada zbiorniki olejowe – kingspan TruckMaster.

Taka firma, która posiada zbiornik na własne potrzeby powinna faktycznie stosować się do przepisów Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w dziedzinie warunków technicznych dozoru technicznego. W odróżnieniu od przedsiębiorcy, który prowadzi stację paliw, osoba, jaka wykorzystuje zbiornik dla własnych potrzeb nie musi posiadać koncesji. Nie odmienia to jednakże faktu, że wykorzystywanie zbiorników naziemnych dla wymagań własnych przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością osiągnięcia właściwych pozwoleń. Jednocześnie, zdobycie takich dokumentów nie wpłynie na to, iż zbiorniki naziemne będą wykorzystywane do sprzedaży paliw. Zdobycie tego typu decyzji nie wpływa też na niezbędność wystąpienia o pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*