w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy ?

Pierwsza pomoc to kompleks czynności realizowanych celem utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej a także zmniejszenia niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem profesjonalnej pomocy.

wypadek samochodowy - pierwsza pomoc

Źródło: www.morguefile.com

Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu wypadku, stosując powszechnie osiągalny sprzęt leczniczy a także lekarstwa. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na gwałtownym czy realnym do założenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, jakie może doprowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała albo utraty życia oraz wymaga podjęcia natychmiastowych leczniczych działań ratunkowych i kuracji. Prawo polskie nakłada na obserwatora wypadku obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia lub pozostałych służb ratowniczych (policja), a również udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Sztuka udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeżeli chodzi o podobne szkolenia pierwsza pomoc jest na pierwszym miejscu, ponieważ nasze umiejętności w owym obszarze mogą przesądzać o czyimś życiu albo zdrowiu.

Zamiarem szkolenia z obszaru pierwszej pomocy jest dostarczenie wiedzy a także konkretnych umiejętności z zakresu postępowania jak też reagowania w wypadkach grożących ludzkiemu zdrowiu i życiu (szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna). Instruktaże organizowane przez jednostki szkoleniowe określone są dla każdej grupy zawodowej, a również osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane do danej grupy zawodowej a także zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Szkolenia często prowadzone są przez aktywnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza a także umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na omawiane zagadnienie – odwiedź (https://prezero.pl/gospodarowanie-odpadami/) wszystko, co Cię fascynuje na podobny temat.

Instruktaże prowadzone przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, obrazów jak też fantomów szkoleniowych.

Pierwsza pomoc, udzielona odpowiednio, ratuje życie (więcej…). A większa część z nas pomoc poszkodowanemu ogranicza zazwyczaj do wezwania służb ratowniczych, bowiem paraliżuje nas strach. Boimy się, iż możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać lęk, gdyż udzielając pierwszej pomocy przez przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” poszkodowanemu czas potrzebny na dojazd profesjonalnych służb. Kłopot jednak w tym, iż wiele osób nie wie, w jaki sposób ratować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*