Dzierżenie patentu na swój wynalazek to sprawa priorytetowa, która daje ochronę własności intelektualnej i przeszkodę dla nieuczciwej konkurencji

W przypadku gdy chce się uniknąć poróżnień w ówczesnej gospodarce, patent jest niesamowicie istotną formą zabezpieczenia. Najnowsze mechanizmy rozwijania się opierane są niezmiernie często na innowacyjności i geniuszu. Często może to być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody pomysłodawcy. Co robić w takiej sytuacji, aby ochronić swoje idee i nie pozwolić na to, aby nieuczciwa konkurencja naruszała nasze dobra?

Dokumenty spięte klipsem

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Prostą i szybką odpowiedzią jest nabycie patentu. Jest to uprawnienie do wyłącznego użytkowania własnego pomysłu przez pewien, określony przez umowę czas. Jeśli inne osoby zaanonsują potrzebę wykorzystania patentowanego mienia, mają obowiązek pozyskać zgodę osoby uprawnionej. Istnieje także inny rodzaj umowy – chodzi o przeniesienie praw autorskich. Po jej podpisaniu pierwszy właściciel traci wszystkie nakreślone w niej przywileje majątkowe i nie ma możliwości już ani odrobinę ich używać. Przeniesienie praw autorskich wiąże się z tym, że wyłączną osobą uprawioną do wynalazku staje się nabywca, ponieważ w praktyce takiego rodzaju dokumenty mają charakter nieodwołalny. Jednakże mimo wszystko trzeba mieć świadomość kto może dać nam patent na dany wynalazek.

Właściwą odpowiedzią jest biuro patentowe gdańsk. Posiada ono w swoich szeregach rzeczników patentowych jak również mnóstwo innych pracowników. Cała kadra to wspaniale wykształceni eksperci z praktyką i prawami biegłych sądowych. Prosperują oni w dziedzinie spraw powiązanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Biuro patentowe gdańsk prowadzi sprawy za zgodą kontrahentów przed Urzędem Patentowym RP, sądami, i innymi organami. Pomaga uzyskać i zatrzymać w mocy patentowej wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe i symbole geograficzne. Doradza również w kwestiach umów licencyjnych lub przeniesienia praw autorskich.

Warto wiedzieć, że pojęcie własności przemysłowej i posiadania patentu ma za zadanie zwalczanie takiego zjawiska jak nieuczciwa konkurencja (). Można ją zauważyć szczególnie poprzez wprowadzające w błąd znaczenia usług i towarów, naśladownictwo towarów i wynalazków, nieuczciwa lub zakazana reklama (konstrukcje reklamowe) a także fałszywe znaczenie pochodzenia produktów i pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*