Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Walcz o swoje prawa, bo jest spora szansa, iż otrzymasz odpowiednią rekompensatę

Niestety nikt jeszcze nie wymyślił lekarstwa na pecha. Skutki takich zdarzeń możemy jednakowoż nieco złagodzić poprzez uzyskanie odszkodowania powypadkowego.
W społeczeństwie dominuje stereotyp, mówiący że jego dochodzenie to przysłowiowa walka z wiatrakami. Tymczasem korzystnie wiedzieć, że przepisy stoją w tej sprawie po stronie poszkodowanego zapewniając mu szerokie możliwości dochodzenia swoich praw.

Podstawy prawne odszkodowań znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Istnieje parę typów roszczeń, jakich jesteśmy w stanie dochodzić w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Co to jest odszkodowanie jednorazowe? Jest ono określone w artykule 444§ 1 KC i polega ono na pokryciu wszelkich kosztów, jakie wystąpiły w następstwie wypadku. Oznacza to, że poszkodowany może żądać zwrotu kosztów leczenia z góry lub po zakończeniu procesu leczenia – na podstawie obowiązujących faktur lub rachunków.

odszkodowanie

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawca szkody powinien pokryć różnorodne straty sprowokowane wypadkiem oraz zrekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Warto mieć na uwadze jednakże, że wspomniane korzyści powinny być odpowiednio udokumentowane dzięki zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, itp. Do zgłoszenia roszczenia konieczna jest dodatkowo udokumentowana częściowa niezdolność do zatrudnienia oraz mniejsza wysokość dochodu, która jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Powinniśmy w tym miejscu zaznaczyć, iż odszkodowanie powypadkowe z tytułu utraconego dochodu ma tak naprawdę charakter wyrównawczy i nie może stanowić podstaw utrzymania bytowego poszkodowanego.


KC w artykule 445 określa możliwości roszczeń w sytuacji wystąpienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia osób, jakie zostały poszkodowane między innymi w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia te występują w postaci zadośćuczynienia, jakie są jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Mimo to miejmy na uwadze, iż nie zawsze prawo jest przeciwko nam.

Sprawdź bogate w treść praktyczne materiały (https://www.proformasport.pl/power-rack-half-rack/), mające przydatne dane na opisywany temat – kliknij więc tu oraz poznaj wiadomości, które Cię fascynują.

Jak udowadnia powyższy przykład czasem da się wygrać tą walkę, również w innej dziedzinie, jak przykładowo w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy podobnych. Warto o tym pamiętać i nie nastawiać się od razu źle. Jeśli podejdziemy do tego racjonalnie i spokojnie to możemy liczyć na udane zakończenie całej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*